Är det gratis att använda Kryss.se?

OBS. Kryss.se har sedan december 2017 ändrat funktionalitet,
vilket betyder att en del av informationen som finns på denna
och andra sidor kan vara föråldrad. Kryss.se är inte längre en
betalsida - alla korsord är nu gratis och kan lösas på smartphone
eller läsplatta. Det finns heller inte längre några användarprofiler.
Det finns också en begränsning av antalet korsord som är tillgängliga åt gången

Det är 100% gratis att skapa och inneha en användarprofil på Kryss.se.

Du kommer aldrig att avkrävas något för att vara medlem i Kryss.se.

Vi har långt över 100 gratis sudokus på sidan, som du lätt och behändigt – helt fritt – kan skriva ut och lösa.

När det gäller korsord har Kryss.se också en del gratis sådana som du fritt kan lösa.

Faktiskt finns det gratiskorsord i alla kategorier och alla svårighetsgrader, så du behöver inte köpa något för att testa om sidan är något för dig.

De flesta korsorden på Kryss.se är dock sådana som man betalar för.

På Kryss.se använder vi ett klippkortssystem, där du köper ett antal klipp som motsvarar ett visst antal korsord.

 

 

Alla frågor

Lösning via dator, smartphone, surfplattaOm Kryss.se
Om korsordenOm tävlingar