Hur konstruerar man ett korsord?

OBS. Kryss.se har sedan december 2017 ändrat funktionalitet,
vilket betyder att en del av informationen som finns på denna
och andra sidor kan vara föråldrad. Kryss.se är inte längre en
betalsida - alla korsord är nu gratis och kan lösas på smartphone
eller läsplatta. Det finns heller inte längre några användarprofiler.
Det finns också en begränsning av antalet korsord som är tillgängliga åt gången

Vissa sitter och knåpar med rutat papper och penna fortfarande men jag använder mig som synes när det gäller den “tekniska” biten av lite modernare verktyg. Det handlar här om att kombinera mitt kunnande som konstruktör med den teknologi som fungerar bäst.

Med andra ord: Varje ord du hittar i korsorden på Kryss.se är handplockat. Det är alltså inte frågan om några datorgenererade korsord här av det slag man kan hitta på en del andra ställen på nätet.

Det enda steg i kryssmakarprocessen där jag tar hjälp av datorn är när jag ber den visa mig vilka ord jag kan använda mig av i olika delar av flätan – jag har nämligen inte alla svenska ord i huvudet hela tiden. Men det har datorn, och sen är det upp till mig att välja vilka jag vill använda mig av, om jag nu inte själv har någon bättre idé. Ibland är datorns förslag ganska dåliga – eftersom den har tillgång till även olämpliga ord i sina databanker. Det gäller alltså att inte förlita sig alltför mycket på datorn när det gäller något annat än själva tillhandahållandet av ord – ungefär som lösare använder sig av korsordslexikon. Ett stort misstag vore att tro att datorer kan göra bra korsord alldeles på egen hand – det kan de inte. Till detta krävs ett mänskligt korsordssinne och dito erfarenhet. Man kan numera programmera en dator att skriva en roman också, men kvaliteten blir därefter.

Inget ont om korsordkollegorna som fortfarande använder sig av penna och rutat papper i sitt arbete, kvaliteten på korsorden har inget med den saken att göra. Men för min personliga del är jag glad att ha tillgång till den hjälp man kan få av datorn när det gäller just tillhandahållandet av ord och givetvis de möjligheter som numera finns när det gäller allt som har med onlineaktiviteter att göra. Internet är ett fantastiskt medium även för oss korsordsentusiaster, och min förhoppning är att både erfarna korsordsrävar och moderna unga datoranvändare som kanske till viss del ännu inte upptäckt den stora charmen och utmaningen i att lösa korsord här kan komma att upptäcka en värld där åldersskillnaderna inte spelar någon negativ roll – utan kanske till och med kan uppleva Kryss.se som en bro mellan generationerna.

Det är i alla fall en förhoppning…

Framöver kommer jag gärna att besvara frågor kring allt som har med korsordskonstruktion att göra, utgående från mina egna erfarenheter, och publicera dem på lämplig plats. Man ska inte alltid tro att det man läser på Wikipedia är korrekt, och jag drar gärna mitt strå till stacken för att anpassa de “fakta” man hittar där till den verklighet jag lever i, som heltidsarbetande inom branschen sedan 10 år…

 

Alla frågor

Lösning via dator, smartphone, surfplattaOm Kryss.se
Om korsordenOm tävlingar