Integritetspolicy

Updaterad 25/5 – 2018

Översikt:

  1. Ägarinformation
  2. Vad är Cookies?
  3. Så raderar eller blockerar du cookies
  4. Ändamål med cookies på vår sida
  5. Gemius webbstatistik
  6. Google Analytics
  7. Annonsnätverk
  8. Användande av personuppgifter

 

1. Ägarinformation:

Dansk Krydsord ApS, CVR nr. 34450531

Adress: Skovvænget 15, 4653 Karise, Danmark

2. Vad är cookies?

En cookie/kaka är en liten textfil, som lagras på din dator el. motsvarande för att känna igen den. Det finns inga personliga upplysningar dolda i våra cookies och de kan inte innehålla virus.

3. Så raderar eller blockerar du cookies:

https://pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/

4. Ändamål med cookies på vår sida:

•    Teknisk funktionalitet, så vi kan minnas dina inställningar.

•    Trafikmätning, så vi vet hur många som besöker vår sajt och kan dokumentera detta för våra annonsörer.

•    Riktad annonsering, så vi kan visa dig de annonser vi tror är mest relevanta, och hur ofta samma annonser visas.

Sajten använder cookies från följande tredje part, som har tillgång till aktuella cookies:

Google Analytics

Se ev. Automatisk uppdatering av cookies.

5. Gemius webbstatistik:

Webbsajten använder cookies från Gemius, som registrerar internetanvändning på marknadsnivå och och på olika webbplatser. Mätningen överensstämmer med all lagstiftning på området, inklusive personuppgiftslagen, ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice, och vidarebefordrar inte upplysningar om de enskilda personernas internetverksamhet utan bara i kollektiv form. Se t.ex. fdim.dk/statistik.

Gemius registrerar inga personliga upplysningar, såvida du inte själv uttryckligen givit tillåtelse till detta, vilket t.ex. sker i samband med ifyllande av frågeformulär.

Du kan välja att inte deltaga i Gemius mätningar här: http://optout.hit.gemius.pl/removeDK.php

Dataansvarig i samband med Gemius cookies är Danske Medier Research, Skindergade 7, 1159 København K. Databehandlaren är Gemius S.A., Woloska 7, 02-675 Warszawa, Polen. Gemius Denmark ApS har adress: Dampfærgevej 3 st. th., 2100 København Ø. Om du har frågor om hanteringen av datan eller dina rättigheter, kan du vända dig till Gemius Denmark ApS.

6. Google Analytics:

Webbsajten använder cookies från Google Analytics för att mäta trafiken på sidan.

Du kan välja bort cookies från Google Analytics här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

7. Annonsnätverk:

Webbsajten använder följande annonsnätverk: Google AdSense

8. Användande av personuppgifter:

Personuppgifter lämnas aldrig vidare till tredje part utan att du själv uttryckligen givit tillåtelse till detta, och vi samlar aldrig in personuppgifter utan att du själv har givit oss dessa uppgifter vid registrering, köp eller vid deltagande undersökningar etc. Här samlas uppgifter om namn, adress, postnummer, e-mail, kön, ålder, intressen, inställningar och kunskap i olika ämnen. Kryss.se varken insamlar eller lagrar några typer av personligt känsliga data.

Personuppgifter används för att genomföra det köp eller den service som uppgifterna är insamlade i samband med. Uppgifterna används därutöver till att få större kännedom om dig och andra användare av sajten. Detta kan bland annat omfatta undersökningar och analyser som är avsedda att förbättra våra produkter, tjänster och tekniska lösningar, samt visning av innehåll och reklam som är anpassat till dina intressen

Kontakt angående personuppgifter:

Om du önskar få tillgång till de personuppgifter som är registrerade om dig hos Kryss.se ska du vända dig till hanne@krydsord.dk. Om felaktiga uppgifter är registrerade eller du har andra invändningar, kan du också vända dig dit. Du har möjlighet att få reda på vilka uppgifter som är registrerade om dig, och du kan göra invändningar mot en uppgift i enlighet med personuppgiftslagen som trädde i kraft 1998. Du har som användare på Kryss.se alltid tillgång till de uppgifter vi har beträffande dig. Logga bara in på din användarprofil, där du dessutom har möjlighet att radera din profil, inklusive allt innehåll som därefter inte längre kommer att vara tillgängligt för varken dig själv eller Kryss.se

Önskas hjälp med att får dina uppgifter raderade kan du enkelt kontakta oss via  hanne@krydsord.dk varefter vi skickar en bekräftelse på att dina uppgifter är raderade och inte längre är tillgängliga för varken dig själv, Kryss.se eller någon tredje part.

Skydd av personuppgifter:

I enlighet med personuppgiftslagen ska dina personuppgifter skyddas på ett säkert sätt. Vi sparar dina uppgifter på datorer som det finns begränsad tillgång till, och de är placerade i kontrollerade faciliteter, och våra säkerhetsfunktioner kontrolleras löpande för att se till att användaruppgifterna hanteras på rätt sätt och under ständigt hänsynstagande till dina rättigheter som användare. De enda personligt känsliga data vi sparar om den enskilde användaren är dennes e-mailadress. Denna är nödvändig för att du ska kunna skapa en användarprofil, och för att vi ska kunna kontakta dig om du glömt dina användaruppgifter.

Personuppgifter raderas eller anonymiseras löpande efterhand som det syfte vartill de lagrades har upphört. Personuppgifter sparas högst i 12 månader efter detta.

Den snabba utvecklingen av internet innebär att ändringar i vår behandling av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra nuvarande riktlinjer för behandling av personuppgifter. Om vi skulle behöva göra detta rättar vi självfallet tidpunkten för “senast uppdaterad” på sidan. Vid eventuella väsentliga ändringar ger vi dig besked i form av ett synligt meddelande på vår webbsida.

I den omfattning dina personuppgifter behandlas har du i enlighet med persondatalagen rätt att får reda på vilka personuppgifter som härrör från dig. Om det visar sig att de uppgifter eller data som rör dig är oriktiga eller vilseledande har du rätt att kräva att få dessa rättade, raderade eller blockerade. Du kan alltid invända mot att uppgifter om dig görs till ämne för behandling. Du kan också alltid ta tillbaka avgivet samtycke till sådan behandling. Du har alltid möjlighet att klaga över hanteringen av uppgifter och data rörande dig.

Klagomål inges till Datainspektionen.se.