Medelsvåra Mix-Sudoku för utskrift – Gratis

Mix-Sudoku

Medelsvåra Mix-Sudokun är till för dig som är beredd på lite större utmaningar.

Ju färre symobler som är angivna från början, desto svårare blir sudokut att lösa.

Så i förhållande till det lätta Mix-Sudokut har här några symboler tagits bort.

Ett trevligt Mix-Sudoku kan hjälpa dig att slå ihjäl lite tid samtidigt som du har en givande pysselstund.

Så dröj inte med att prova denna utvidgade form av Sudoku.

Om du skulle få problem med något sudoku kan du välja att printa ut det igen, eller välja ett helt annat. Det är ju fördelen med helt gratis pyssel.

Medium mix-sudokuer

Våra sudokun är vänligen utlånade av Krydsord.dk.