Medelsvåra sudokus för utskrift – Gratis

Sudoku opgaverMedelsvåra sudokus är avsedda för dig som har löst tillräckligt många lätta sudokus för att känna dig mogen för större utmaningar.

Precis som alla andra sudokus här är de naturligtvis gratis.

I ett medelsvårt sudoku är det något färre på förhand givna tal än i lätta sudokus, och det leder förstås till att de är en aning svårare att knäcka.

Du kan också stöta på ställen där du tvingas att hålla flera saker i huvudet innan du kan vara säker på var nästa tal ska skrivas.

Detta bidrar förstås till att skärpa din hjärna i positiv riktning

Testa! Det är roligt när man märker att man utvecklar sin skicklighet.

Tids nog kommer du att upptäcka att medelsvåra sudkous är för lätta, och då är det dags att ge sig i kast med svåra sudokus.

 

Medium sudokuer

Våra sudokun är vänligen utlånade av Krydsord.dk.