Sudoku regler

Det är inte så svårt att lära sig hur sudoku fungerar – det är långt mycket svårare att verkligen lösa dem fast du kan reglerna. Men alla måste ju börja med att lära sig dessa och vi är glada att kunna hjälpa dig igång med att lösa dessa fantastiska sifferpyssel.

Innan vi börjar med att titta på reglerna måste du dock förstå hur sudokut är uppbyggt då det är denna uppbyggnad som är grunden för reglerna.

Ett sudoku består av 9 x 9 fält;

  • 9 vågräta rader
  • 9 lodräta kolumner
  • 9 block (av 3 x 3 fält)

 

Rader, kolumner och block visas i bilden till höger

Om du kan komma ihåg dessa benämningar så blir det mycket lättare för dig att följa med i exemplen nedan.

 

Själva reglerna för sudoku

Billede af en almindelig sudokuSom sagt – reglerna är faktiskt inte så invecklade.

Du har alltså ett rutnät på 9 x 9 fält. Du kan se ett exempel till höger.

Målet är att fylla i alla fält med talen 1 – 9, på så vis att varje tal bara förekommer 1 gång per rad, 1 gång per kolumn och 1 gång per block.

Man ska alltså använda sig av siffrorna 1 – 9 och samtidigt tänka på 3 enkla regler:

Siffrorna 1 – 9 skall placeras 1 – och bara 1 – gång i varje:

  1. Lodrätt kolumn
  2. Vågrätt rad
  3. Block

 

Exempel: Om talet 3 redan är använd i block nummer 1 – så får du inte sätta in fler 3:or i kolumn 1.

När alla rutor är ifyllda i enlighet med dessa regler, så har du löst sudokut korrekt!

 

Så hittar du de första talen i ett sudoku

Billede af en sudoku - step 1 af løsningFör att möjligen förenkla för dig i början har jag skapat några bilder som visar hur du kan komma igång med sudokun ovan.

Det är alltid en fördel att starta med att titta på rader, kolumner eller fält för att se hur många siffror som redan är skrivna i förväg – och sedan fokusera på om du kan placera några fler siffror genom uteslutningsmetoden.

 

Tal nummer 1:
Om du tittar på sista raden i sudokut så ser du att 6 och de 9 siffrorna är ifyllda på förhand, och det är siffrorna 4,7 och 9 som fattas.

Alltså vet vi att de tre sista fälten ska fyllas i med siffrorna 4,7 och 9, och nu ska vi räkna ut exakt var de ska placeras.

Då siffrorna bara får vara med en gång per kolumn kan du se om någon av siffrorna redan varit med i någon av de kolumner som är aktuella – alltså kolumn 1,2 eller 5.

Billede af sudoku - trin 3 af løsningenDå ser du att siffran 4 redan är använd i kolumn 1 och 5 – och därför kan vi sluta oss till att siffran 4 bara kan finnas på en plats, nämligen på den lediga rutan längst ner i kolumn 2, just före siffran 3.

 


Tal nummer 2 och 3:

Med samma logik kan du också placera siffran 9. Denna ska placeras i rad 9, antingen i box 7 eller box 8.

Då siffran redan är använd i box 7, så vet vi att den ska placeras på den enda lediga platsen i box 8, mellan 5 och 6

Nu återstår bara en tom ruta för siffran 7, nämligen första rutan i nedersta raden. Placera alltså siffran 7 där.

Därmed kommer den nedersta raden att se ut som på den uppdaterade bilden till höger.

 

Tal nummer 4, 5 och 6:

Billede af sudoku - løsning nummer 4Här kan du fortsätta med rad 8, där siffrorna 3,5 och 8 fattas.

Eftersom 8 redan är placerat i box nummer 8 och box nummer 9, så ska siffran 8 stå på den enda lediga platsen i box 7.

Siffran 5 är redan använd i box nummer 8, så därför ska den placeras i box nummer 9, rad 8.
Det betyder att siffran 3 skal stå på den sista platsen – i box 8, rad 8.

Lösningen av rad 8 medför slutligen att sudokut kommer att få utseendet som på bilden till höger.

 

Sedan är det bara att fortsätta på samma sätt.

Ha det så skoj!