Sudoku opgaver

udokus finns det otroligt många olika typer av.

Gemensamt för de alla är dock att de är roliga för dig som älskar att pyssla med siffror och tal.

De kan lsana med ren logik, och är nyttiga för att hålla hjärnan i trim. Flera undersökningar har bland annat visat att korsord och sudoku kan hjälpa till att förebygga demens.l.

På Kryss.se har vi tre olika varianter, vilka alla kan lösas gratis::

 

Alternativa sudokutyper

Av andra vanliga och roliga sudokutyper kan du stöta på nedanstående:
Sudoku med fria former:

I stället för den vanliga sudokutypen, där 9 tal ska placerar i 9 små kvadrater á 3 x 3 fält , så är denna sudokutyp annorlunda utformad.

Den överordnade formen är fortfarande 9 x 9 fält, men de små fälten har ändrat form och kan således se ut lite hur som helst – så länge de nio fälten hänger samman.

Vid lösning av dessa sudokus, ska varje sammanhängande fält fortfarande innehålla talen 1 – 9, och varje kolumn och rad ska likaledes bestå av talen 1 – 9, där varje tal bara får förekomma en gång per rad och kolumn..

 

Stjärn-sudoku:

Stjärn-sudokun är en annan välkänd version av den klassiska sudokun.

I stället för 9 kvadrater och 3 x 3 fält till talen 1 – 9, ska du här passa in de nio talen i sex trianglar.

Samtidigt ska det i varje rad fortfarande finna nio olika tal, 1 – 9. I de yttersta raderna finns det bara 8 platser – men här räknas det sista talet i själva spetsen av stjärnan med i raden. .

Det tar några gånger att vänja sig vid denna sudokutyp, men när man gjort det är de roliga alternativ.

 

Matematik-sudoku:

Dessa sudokus ska lösas efter samma regler som helt vaniga sudokus. Men du får extra information i utbyte mot att du inte har några tal givna från början.

För varje färgat fält är det givet ett tal. Detta representerar det tal som summan av talen i området ska vara. Det står exempelvis 17 i det nedersta blå området till höger, det som består av två fält.

Du ved därmed att det ska stå 8 och 9 – men inte i vilken ordning. Samtidigt kan du i nedersta kvadraten till vänser se två rosa tal, som tillsammans ska ge summan 16. Det kan bara vara 7 och 9. Men då vi redan vet att 8 och 9 ska vara i det blå fältet i den nedersta raden så måste det vara siffran 7 som ska stå i det rosa fältet i nedersta raden..

Du fortsätter sedan på samma sätt.