Det tar alltid till att lära sig spela ett nytt spel – och detta gäller även Wordfeud.
I denna korta genomgång får du en överblick över Wordfeudreglerna, och därmed förhoppningsvis insikter som gör inlärningsfasen lite kortare.

Wordfeudregler – i korthet

 

  • Du får 7 bokstäver
  • Varje bokstav ger ett visst antal poäng
  • Poängen står i översta högra hörnet på bokstaven
  • Skapa det bästa ord du kan av dessa 7 bokstäver
  • Den som har flest poäng totalt när alla bokstäverna är utlagda på spelplanen har vunnit
Wordfeud regler

Poäng på bokstäverna

I exemplet på bilden får spelaren bokstäverna

A, N, I, V, U, O och E

Till varje bokstav hör som nämnt en tal som anger bokstavens värde.

På A står det 1. På O står det 2 och så vidare. Ju lättare det är att skapa ord på aktuellt språk med bokstaven, desto färre poäng får du när du använder det. Det är som bekant lättare att hitta ett ord med E än det är att hitta ett ord med X.

Därför får du 1 poäng för E och 8 poäng för X.

Det första ordet i spelet

I bilden är det motståndaren som har startat. Det kan du se överst på skärmen, där det står ”Waitingng for Haldis 412 to make a move.”

Reglerna i Wordfeud säger att den som börjar ska skapa ett ord som ska passera den lilla stjärnan som finns i mitten på spelplanen. Spelaren får dock själv avgöra vilken av de bokstäver han skapar ordet av som ska ligga rakt över stjärnan.

Motspelaren (som spelar på en dansk spelplan) skriver STYG (ful) och får 11 point (2 + 2 + 4 + 3), och väljer att lägga G på den lilla stjärnan i mitten.

De efterföljande orden

Nu er det din tur, och du ska bygga vidare på motståndarens ord. Det vill säga – du måste använda minst en av hans bokstäver för att bygga vidare på så att du själv skapar minst ett nytt ord.

Kanske är du inte så bra på danska (Exemplen här är spelade av danskar, så nu får du träna lite på danska ord) men du skulle exempelvis kunna använda:

  • Motståndarens S för att skriva SVINE (grisa ner)
  • Motståndaresn T för att skriva TON (ton – alltså tusen kilo! En musikalisk ton heter ”tone” på danska…)
  • Motståndaren U för att skriva UNGE (unga, alltså ”inte gamla”)

 

Här finns massor av möjligheter – bara fantasin, och Wordfeuds ordlista, sätter gränserna. Vore spelplanen svensk skulle du till exempel kunna lägga SNUVA.

Efter att du har lagt ett ord är det motståndarens tur igen.

Nya bokstäver

Genom att exempelvis lägga ett ord som SVINE, vilket skulle fungera ovan, använder du 4 av dina 7 bokstäver. Wordfeud ger dig då automatiskt 4 nya bokstäver som ersättning för de du använt .

Sedan är det bara att fortsätta. Ni turas om att lägga ord och den som har flest poäng när det inte finns fler brickor att lägga vinner. Du kan hålla koll på antalet brickor som återstår i nedersta högra hörnet där det står ”Tiles left”.

Wordfeudpoäng

Oavsett vilket ord du skapar i Wordfeud så får du poäng.

Men eftersom du bara vinner om du är den som har fått flest Wordfeudpoäng, är det viktigt att veta hur poängen räknas ut.

 

Varje bokstav är tilldelad en poäng i Wordfeud.

Ju svårare bokstäver att använda i ett ord, desto flera poäng får du då du använder det.
Du kan därför räkna dig fram till hur många poäng du får för varje enskilt ord.

Exempelvis:

  • Anar = 4 poäng (1 + 1 + 1 + 1)
  • Skola = 9 poäng (1 + 3 + 2 + 2 + 1)

Til höger kan du se en fullständig lista över de poäng du får för varje bokstav.

wordfeud - bokstäver poäng


1 poäng A, D, E, I, N, R, S, T
2 poäng G, L, O
3 poäng B, F, H, K, M, V,
4 poäng P, U, Å, Ä, Ö
7 poäng J, Y
8 poäng C,X, Z

Naturligtvis finns det flest bokstäver som man inte får så många poäng på eftersom de flesta ord byggs upp av i huvudsak sådana bokstäver, kanske med några få lite ”svårare” inslag.

Värre är det med C, X och Z, som inte kan ingå i så värst många ord. Då kan du med fördel titta på våra ordlistor med ord som innehåller antingen C, Z och/eller X.

 

Poäng på spelplanen

På spelplanen finns det en massa färgade rutor med bokstäver i. De indikerar att du får extapoäng om du lägger ditt ord över dessa.

Poängen får du enligt följande:

DL = Double Letter = Du får den dubbla summan av talet på brickan
TL = Tripple Letter = Du får den tredubbla summan av talet på brickan
DW = Double Word = Du får dubbla värdet av hela ordet
TW = Tripple Word = Du får det tredubbla värdet av hela ordet

Det kan alltså finnas riktigt många poäng att hämta genom att skapa ord som täcker en eller ännu hellre flera av dessa fält samtidigt.

Som utgångspunkt är TW det bästa – men det beror förstås på vilket ord du skriver.

SEX – med X liggande på TL ger dig (3 x 8) + 1 + 1 = 26 poäng, medan LAGER på TW (utan andra extrapoäng via fält) ger dig (2 + 1 + 2 + 1 + 1) x 3 = 21 poäng.

Ordningsföljden på uträkningarna av poängen

Kort sagt: Poäng på bokstäver först – Därefter poäng på ord.

Du får altså maximal utdelning genom att skapa ord som ligger på dubbel- eller trippelordfälten.

Låt oss ta ett tänkt exempel.

Du lägger ordet SKOLA, där K hamnar på TL och A hamnar på DW.

Du får således 15 poäng innan poängen för hela ordet ges. Då en del av ordet hamnade på DW ska ordpoängen därför multipliceras med 2, vilket ger den totala poängen 30.

Spelplaner

Det finns två typer av spelplaner i Wordfeud.

Som utgångspunkt väljs Standard, men när man upprättar ett nytt spel kan man välja att använda en tillfälligt genererad spelplan där fälten inte ligger symmetriskt.

De två spelplanerna ser alltså ut såhär:

Slumpad spelplan ser olika ut från gång till gång, eftersom fälten slumpas fram av systemet. I exemplet ovan finns det en stor samling av fält i den nedre halvan av spelplanen, varför det finns många poäng att hämta om han håller sig därnere… men det är självfallet också större risk att förlora många poäng, om du inte är försiktig med vilka möjligheter du ger din motståndare när du lägger dina brickor.

slumpad spelplan wordfeud

Standardspelplan ser ut som ovan varje gång du startar ett nytt spel. Trippelord ligger alltid ute vid kanten och mönstret är alltid likadant.

 

 

 

standard spelplan wordfeud

Det krävs en del taktik om man använder slumpad spelplan, i och med att du måste vara förutseende när du funderar över vilka bonusfält som din motståndare kan nå med sitt nästa ord.

Ha det riktigt skoj med Wordfeud – och ha överseende med att exemplet ovan ännu inte är anpassat för bara svenska spelare – vi har lånat exemplet och bilderna från våra kollegor på andra sidan sundet! Med tiden ska vi byta ut bilderna och göra om texten så att det blir ett helsvenskt exempel…

Gratis korsordsapp!
Hitta ännu fler gratis korsord!
4.7/5